Voorkom belastingrente door vóór 1 april btw over 2013 te corrigeren

Bron: Belastingdienst | 26-03-2014

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2013 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2013 willen aangeven, kunnen belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2014 te doen. Voor een suppletieaangifte dient bij voorkeur gebruik gemaakt te worden
van het daarvoor bestemde
formulier
dat op de website van de Belastingdienst te vinden is. Er volgt dan een teruggaafbeschikking of een naheffingsaanslag. Bedragen van minder dan € 1.000 kunnen op de eerstvolgende aangifte verwerkt worden. In die gevallen volgt geen teruggaafbeschikking
of naheffingsaanslag voor de correctie of suppletie.

Correcties in verband met intracommunautaire leveringen of diensten dienen per brief naar de vestiging Almelo van de Belastingdienst te worden verstuurd.