Voorstel versoepeling cookiewetgeving

Bron: Ministerie van Economische Zaken | 16-04-2014

Sinds juni 2012 schrijft de Telecommunicatiewet voor dat toestemming aan de bezoeker van een website moet worden gevraagd voor het gebruik van cookies. Die regeling dient ter bescherming van de privacy. Niet alle cookies zijn privacygevoelig. Het gaat
alleen om de cookies die gegevens van bezoekers verzamelen en opslaan. De minister van Economische Zaken heeft nu een voorstel ingediend om de regeling te versoepelen. Na invoering daarvan hoeft geen toestemming meer te worden gevraagd voor cookies die niet
privacygevoelig zijn, zoals cookies die de werking van websites verbeteren (analytic cookies). De versoepeling heeft tot gevolg dat alleen nog om toestemming zal worden gevraagd als dit de privacybescherming dient. Naar verwachting zal de versoepeling nog
dit jaar in werking treden.