Voortgang Fiscale Verzamelwet 2014

Bron: Ministerie van Financiën | 02-07-2014

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014 ingediend. Door de nota van wijziging worden twee foutjes hersteld. Inhoudelijk wijzigt er niets.

In de nota naar aanleiding van het verslag zegt de staatssecretaris dat het kabinet geen plannen heeft om de eigenwoningregeling aan te passen. De staatssecretaris geeft toe dat de regeling ingewikkeld is, maar daar staat tegenover dat de hypotheekmarkt
veel eenvoudiger is geworden. Onder de nieuwe regelgeving is er weinig meer te kiezen wanneer prijs gesteld wordt op aftrekbaarheid van de betaalde rente. Door de ruime informatieverstrekking worden belastingplichtigen volgens de staatssecretaris voldoende
voorgelicht om de fiscale regels en de gevolgen daarvan voor hun eigen situatie te overzien. De woningmarkt is gebaat bij rust en duidelijkheid over de fiscale behandeling van de eigen woning.