Voortgang wetsvoorstel aanpassing fiscale behandeling pensioenen

Bron: Ministerie van Financiën | 17-04-2014

De staatssecretaris van Financiën heeft de Memorie van Antwoord inzake het wetsvoorstel dat de fiscale stimulering van pensioenen beperkt naar de Eerste Kamer gestuurd. Het gaat om het voorstel tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages
pensioen en maximering pensioengevend inkomen en van het Belastingplan 2014. In de begeleidende brief heeft de staatssecretaris twee omissies in de eerder toegezonden integrale wettekst hersteld.