Waardering verpachte grond

Bron: Belastingdienst | 22-01-2015

Bezittingen in box 3 van de inkomstenbelasting moeten worden aangegeven voor de waarde in het economische verkeer op de peildatum. Voor onroerende zaken is dat meestal de WOZ-waarde. De Belastingdienst publiceert jaarlijks cijfers
voor de waardering van verpachte grond, die in box 3 valt. Deze cijfers zijn te vinden op de website
www.belastingdienst.nl. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de gepubliceerde gegevens, is ook de Belastingdienst daar niet aan gebonden. De waarderingscijfers gelden alleen voor verpachte grond die in de landbouw
wordt gebruikt.