Wereldwijd non-concurrentiebeding

Bron: Rechtbank | 03-04-2014

De kantonrechter heeft in kort geding geoordeeld dat een wereldwijd non-concurrentiebeding niet onredelijk hoeft te zijn. De werkgever was een bedrijf dat zich bezig houdt met het online boeken van hotels en dergelijke. Online boeken van hotels kan vanaf
iedere plek op de wereld gebeuren. Het non-concurrentiebeding was niet onredelijk ruim omdat het niet verbood om voor een ander online boekingsbedrijf te gaan werken, maar zich beperkte tot directe concurrenten. Van belang in deze procedure was dat niet uitgesloten
kon worden dat de werknemer het aanbod van de concurrent had gekregen vanwege zijn specifieke kennis op het gebied van het bereiken van hoge posities bij zoekmachines.

Mede gelet op de carrièremogelijkheden van de werknemer bij zijn oude werkgever vond de kantonrechter het belang van de werkgever bij handhaving van het non-concurrentiebeding zwaarder wegen dan het belang van de werknemer bij matiging daarvan. Indiensttreding
bij [bedrijf] betekent een schending van het concurrentiebeding.