Wet op Elektronisch Zakendoen komt later dit jaar

Bron: Ministerie van Economische Zaken | 15-05-2014

De minister van Economische Zaken heeft in 2013 toegezegd dat hij in het eerste kwartaal van 2014 een wetsvoorstel over Elektronisch Zakendoen (WEZ) naar de Tweede Kamer zou sturen. In een brief aan de Kamer deelt hij mede dat dit wetsvoorstel onderdeel
wordt van een breder wetgevingsprogramma. Dat programma moet ervoor zorgen dat burgers en bedrijven veilig, makkelijk, snel en met zo min mogelijk lasten digitaal zaken met de overheid kunnen afhandelen. De indiening van het eerste onderdeel van dit programma
is gepland voor het vierde kwartaal van 2014. Uiterlijk in 2017 moeten zaken zoals het aanvragen van vergunningen digitaal afgehandeld kunnen worden.