Wetsvoorstel hervorming ontslagrecht bij Eerste Kamer

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | 14-05-2014

Het wetsvoorstel ter hervorming van het arbeids- en het ontslagrecht ter uitwerking van het Sociaal Akkoord is inmiddels in behandeling bij de Eerste Kamer. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Memorie van Antwoord naar de Kamer gestuurd.
In de memorie beantwoordt de minister vragen van de diverse Kamerfracties.