Wijziging fiscale uitvoeringsregelingen

Bron: Ministerie van Financiën | 25-06-2014

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal fiscale uitvoeringsregelingen gewijzigd. De meeste wijzigingen zijn technisch of redactioneel van aard.

Mobiliteitsprojecten
Voordelen uit deelname aan bepaalde mobiliteitsprojecten zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. De lijst met aangewezen mobiliteitsprojecten is uitgebreid met twee nieuwe projecten.

Eenbankrekeningmaatregel
Sinds 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst tegemoetkomingen en voorschotten ingevolge de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en teruggaven inkomstenbelasting en omzetbelasting alleen uit op een bankrekening die op naam staat van de rechthebbende.
Voor toeslagen en inkomstenbelasting mag slechts één bankrekening aangewezen worden. Er was voorzien in een overgangsperiode die loopt tot en met 30 juni 2014. Deze periode is met een jaar verlengd tot 1 juli 2015. Tijdens de overgangsperiode kan de Belastingdienst
betalingen doen op een bankrekening die niet op naam van de rechthebbende staat.