Controle van de jaarrekening

Soms is controle van de jaarrekening verplicht…wij voegen daar graag iets aan toe.

Organisaties zijn vanuit de wet verplicht de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Of ze wensen dit juist vanuit hun eigen visie. Wij beschikken als een van de weinige bureaus in Nijmegen over een AFM-vergunning om wettelijke controle-opdrachten uit te voeren. Daarbij gaan we voor een effectieve en efficiënte controleaanpak die meerwaarde biedt:

Standaardwerkzaamheden beperken wij tot een minimum.

Hierdoor is er meer ruimte om in te zoomen op de specifieke risico’s bij uw onderneming. Dit verhoogt de diepgang van de werkzaamheden en voorkomt dat de controle beperkt blijft tot het afwerken van een checklist.

Bij onze controle van de jaarrekening maken wij gebruik van data-analyse.

Op basis van de beschikbare rapportages en data van uw organisatie, bekijken wij de mogelijkheden om bij onze controle van de jaarrekening te kunnen steunen op data-analyses. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de wensen en behoeften van uw organisatie.

Wij bieden meerwaarde voor u als management.

Door onze werkwijze kunnen wij inzoomen op uitzonderingen. Die uitzonderingen leveren vaak nuttige informatie op en dragen bij aan het verder optimaliseren van de organisatie. Dit leidt tot een controle die niet alleen als verplichting wordt gezien, maar ook waardevolle inzichten geeft.

Een ervaren en betrokken controle-team

Ons controleteam in bestaat uit de volgende accountants:

Aad van der Burgh

RA – Accountant / vennoot

Roy Gorter

MSc RA – Accountant / vennoot

Gerard van Vuuren

Registeraccountant

Dennis Ambrosius

Registeraccountant

Joris Jans

AA – Accountant

Ilona van Koolwijk

Controleleider

Lianne Stoep

Contoleleider

Guus Ebbers

Assistent accountant

Hester Litjens

Assistent accountant

Juley Bick

Controleleider