Q Blog: Roy Gorter

Bron: Q accountants | 01-06-2018

Voegt de jaarrekeningcontrole iets toe voor je bedrijf?
Nee? Dan is dat toch iets om eens goed te bekijken. Wij zien dat een jaarrekeningcontrole regelmatig heel weinig toevoegt, vaak vanwege dezelfde oorzaken. En dat is zonde. Bij de nieuwe controleopdrachten die wij de afgelopen jaren hebben geaccepteerd, zagen wij de volgende terugkerende zaken die hiertoe leidden:

  • Er wordt een standaard controleaanpak gehanteerd,
  • De controlewerkzaamheden zijn hetzelfde als 20 jaar geleden,
  • Er zijn veel wisselingen in het controleteam,
  • Dit gaat vaak gepaard met inzet van onervaren medewerkers.

Een controle afgestemd op de onderneming
Iedere onderneming is uniek. Een standaard controleaanpak werkt daarom in onze ogen niet. Wanneer je gebruikmaakt van standaardrisico’s en werkstappen, mis je namelijk de kern van de controle. Wij zijn ervan overtuigd dat een maatwerk-aanpak, afgestemd op de onderneming, leidt tot een focus op de juiste plekken én meer toegevoegde waarde heeft voor uw onderneming. Dit betekent dat wij standaardwerkzaamheden zoveel mogelijk proberen te beperken, maar wel dieper inzoomen op de focusgebieden.

Gebruik van moderne technieken
Bij controles wordt veel gebruik gemaakt van steekproeven. Steekproeven zijn heel geschikt om te bevestigen dat er geen sprake is van een fout groter dan een bepaald bedrag. Maar er zijn ook nadelen. We zien hiermee bijvoorbeeld slechts een heel klein deel. Op basis daarvan kunnen we wel een betrouwbare schatting maken, maar weten we niet waar eventuele andere afwijkingen precies zitten.

Data-analyse
Bij onze controle maken wij daarom bij voorkeur gebruik van data-analyse. Data-analyse heeft een aantal voordelen boven steekproeven:

  • We kunnen precies aangeven welke items mogelijk afwijken. Geen discussies dus over ‘toeval’ of de vraag waar dan precies de fouten zitten.
  • De controle wordt in volgende jaren efficiënter, omdat wij de analyses eenmalig moeten opzetten maar in het volgende jaar dan klaar hebben staan.
  • Vanuit onze ervaringen in het eerste jaar een groot deel van de afwijkingen relatief eenvoudig kan worden verklaard

Een stabiel en ervaren controleteam
Controleteams bestaan vaak uit een extern accountant