Q-Blog: Roy

Bron: Q accountants | 10-07-2018

Controle met meerwaarde

“Controle is saai. Het kost een hoop geld, maar voegt geen waarde toe. Ieder jaar komen weer dezelfde vragen. Er worden stukken gevraagd ‘voor het dossier’ maar de accountant kan mij niet uitleggen wat die toevoegen.” Allemaal begrijpelijke opmerkingen die wij vaak horen. Echter… het kan ook anders!

Een traditionele aanpak voegt vaak weinig toe

Toegegeven, een controle kost een hoop geld. Maar de rest van de opmerkingen komt vooral voort uit de gekozen controleaanpak met standaardwerkzaamheden en is vooral gericht op het voldoen aan regelgeving. Zonde, want het kan ook anders. Op een manier die leuk is voor u als klant én voor ons als controleteam.

Wij kiezen voor maatwerk

Wij kiezen voor een maatwerk aanpak, waarbij we in kaart brengen wat specifiek voor uw onderneming de risico’s zijn en hoe wij die kunnen afdekken. Is iets geen risico? Dan onderbouwen we dat en besteden er verder geen aandacht meer aan. Een voorbeeld van een risico dat veel accountants standaard opnemen is ‘volledigheid van de opbrengstverantwoording’, vaak vooral om discussies bij dossierinspecties te voorkomen. Een mooi voorbeeld hiervan in onze praktijk betreft een sterk omzet gedreven organisatie waar op alle niveaus de focus lag op maximaliseren van de omzet. Bovendien had het management in verband met verkoop aandelen belang bij een zo hoog mogelijk resultaat in een bepaalde periode. Wat denkt u, is het hier waarschijnlijk dat niet alle omzet wordt verantwoord? En tóch had de voorgaande accountant dat als risico opgenomen. Hierdoor besteedde hij ondertussen geen aandacht aan het veel waarschijnlijkere risico dat de omzet werd opgeblazen.

Zoeken naar uitzonderingen

Bovenstaande is een mooi voorbeeld waarom ‘standaard’ niet werkt. Bij de traditionele aanpak wordt vooral gezocht naar bevestiging ‘dat het goed is’. Onze aanpak bestaat juist uit het zoeken naar de uitzonderingen. Daarbij maken we veel gebruik van data-analyse. En dat levert bijna altijd wel interessante resultaten op:

Voorbeeld 1: urencontrole van personeel

Een voorbeeld is de controle van uren bij een detacheerder. Met